บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

Natural ingredients: Herbal active pharmaceuticals ingredient, standardized extracts, natural additives (ธุรกิจวัตถุดิบ สารออกฤทธิ์ และสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน)

Technical services and consultation (ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย)

Innovative herbal solution (ธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสมุนไพร)